Privacy informatie

Informatie over gegevensbescherming voor erfal.de

(stand 11-11-2022)


 

 

Onderstaand informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door erfal GmbH & Co. KG (verder “erfal” genoemd) overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 13 AVG).

Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de verwerking van gegevens in het kader van het beschikbaar stellen van online-aanbod op www.erfal.de door erfal (“verwerkingsverantwoordelijke”).

Mocht u naar aanleiding van deze informatie over gegevensbescherming vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het onder punt 1 vastgelegde e-mailadres.

 

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke is:

erfal GmbH & Co. KG

Gewerbering 8

D-08223 Falkenstein

Tel.: +49 37 45 750 0

Fax: +49 37 45 750 299

E-mail: info@erfal.de


De functionaris voor gegevensbescherming van erfal is bereikbaar op bovenstaand adres, t.a.v. “Datenschutzbeauftragter” (functionaris voor gegevensbescherming), c.q. per e-mail via dsb@erfal.de.

 

2. Verwerkingsdoeleinden, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen van erfal of een derde alsmede categorieën van ontvangers

 

2.1 Verwerking van algemene gebruiksgegevens in logfiles

 

Bij het oproepen van onze website wordt door de browser van uw eindapparaat automatisch informatie gestuurd naar de server van onze website, die tijdelijk in zogenaamde logfiles wordt bewaard. In dit verband wordt de volgende specifieke informatie ook zonder uw toedoen verzameld en bewaard, totdat deze automatisch weer wordt gewist:

 

 • het IP-adres van het aanvragende, op internet aangesloten apparaat;
 • datum en tijdstip van toegang;
 • naam en url van het opgeroepen bestand;
 • de website van waaraf toegang is verkregen (referrer-url);
 • de door u gebruikte browser en evt. het besturingssysteem
van uw op internet aangesloten computer.


 

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gebruiksgegevens is artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van het verzamelen van gegevens. Verder wijzen wij u erop dat het voor ons niet mogelijk is om uit de verzamelde gegevens rechtstreeks uw identiteit af te leiden, en dat wij dit ook niet doen.
Het IP-adres van uw eindapparaat en de overige bovengenoemde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • garantie van een vlotte opbouw van de verbinding;
 • garantie van een comfortabel gebruik van onze website;
 • analyse van de systeemzekerheid en -stabiliteit;
 • afweren van aanvragen die de dienst overbelasten (denial of service-aanvallen) en bot-gebruik.

 

De gegevens worden gedurende een periode van 90 dagen bewaard en daarna automatisch gewist.

Verder maken wij voor onze website gebruik van zogenaamde cookies. Om welke procedures het daarbij precies gaat, en hoe uw gegevens hiervoor worden gebruikt, wordt hierna onder punt 2.4 nader toegelicht.

 

2.2 Verwerking van gegevens bij zoeken op erfal.de

 

Voor het optimaliseren van onze website en ons productassortiment verwerken wij zoektermen en het verloop van zoekacties anoniem, in het kader van ons gerechtvaardigde belang in de zin van artikel 6 lid 1 onder f) AVG om ons onlineaanbod en ons productassortiment te optimaliseren.

 

2.3 Verwerking van gegevens over zoeken naar vakhandel en taalinstelling

 

Door een locatie (postcode/stad) op te geven, kan erfal op uw verzoek de dichtstbijzijnde gespecialiseerde dealer voor uw regio aangeven.

Wij gebruiken diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D 04 E5W5, Ierland (“Google” of “Google Maps”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve kaarten om geografische informatie visueel weer te geven.

Het gebruik van de zoekfunctie voor dealers op onze website, die is gebaseerd op Google Maps, kan leiden tot de overdracht en opslag van informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) naar Google-servers. Dit kan leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. komen in de VS. Dit kan ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de functie gebruikt. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. De Gegevensverwerking (met inbegrip van verzamelen, opslaan en analyse) wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, par.1 AVG op basis van het legitieme belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde Ontwerp van Google-websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om uw recht van bezwaar uit te oefenen, moet u rechtstreeks contact opnemen met Google.

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google bij het gebruik van Google Maps, heeft u de mogelijkheid om de Google Maps-webservice volledig te deactiveren. Hiervoor moet u de JavaScript-toepassing in uw browser deactiveren. Functies van Google Maps (bijv. kaartweergave, andere functies van het zoeken naar dealers) kunnen dan niet of niet volledig worden gebruikt.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy . Details over de gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op https://policies.google.com/terms/service-specific?hl=de&gl=de , en van Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/termen_maps/.

Bovendien detecteert erfal de taalinstelling van uw voorkeur in uw besturingssysteem en toont het u de meest geschikte taal-versie van de erfal website. Deze informatie wordt niet persoonsgebonden opgeslagen. Deze gegevensverwerking vindt plaats in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid. f DSGVO, om een ​​gebruiksvriendelijk, servicegericht online aanbod te doen.

 

2.4 Verwerking van gegevens voor het optimaliseren
van ons onlineaanbod

 

2.4.1 Cookies - Algemeen


Wij maken op onze website op grond van artikel 6 lid 1 onder f) AVG gebruik van zogenaamde cookies. Daarbij geldt het belang dat wij hebben bij de optimalisatie van onze website als gerechtvaardigd belang in de zin van bovengenoemd voorschrift. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt, en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in verband met het gebruik van het desbetreffende eindapparaat wordt verkregen. Dit betekent echter niet dat uw identiteit rechtstreeks bij ons bekend wordt. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies, met behulp waarvan wij kunnen zien dat u bepaalde pagina's van onze website al heeft bezocht, of al bent ingelogd in uw klantaccount. Deze sessiecookies worden automatisch gewist als u onze website verlaat. Verder maken wij eveneens ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgelegde periode worden opgeslagen op uw eindapparaat. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u onze website al eerder heeft bezocht, alsmede welke gegevens en instellingen u heeft vastgelegd, zodat u dat niet nog eens hoeft te doen.

Als u bij erfal beschikt over een klantaccount en bent ingelogd, wordt de in bovengenoemde cookies opgeslagen informatie toegevoegd aan uw klantaccount.

U kunt uw browserinstellingen zo wijzigen dat geen cookies worden opgeslagen op uw computer, of dat een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. U kunt geplaatste cookies ook altijd wissen in uw browser. De volledige deactivering van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Onder “Help” kunt u in uw browser informatie vinden over het beheer van uw cookie-instellingen. De opslagduur van de cookies is afhankelijk van hun gebruiksdoel en is niet voor alle cookies hetzelfde.

 

2.4.2 Bereikanalyse met behulp van Google Analytics

 

In het kader van ons gerechtvaardigde belang bij een gebruikersvriendelijke presentatie van ons onlineaanbod voeren wij ten behoeve van de op de behoefte afgestemde inrichting en voortdurende optimalisatie van onze website op grond van artikel 6 lid 1 onder f) AVG bereikmetingen en statistische analyses uit. Daarbij maken wij gebruik van Google Analytics. In onze opdracht verwerkt Google Ireland Limited (“Google”), een vennootschap naar Iers recht (registratienummer: 368047), gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”), informatie die afkomstig is van de cookies die zijn opgeslagen op uw eindapparaat. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen opgesteld en statistisch geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals type/versie van de browser, gebruikt besturingssysteem, referrer-url (de laatst bezochte website), hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres) en tijdstip van de serveraanvraag wordt eventueel doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar bewaard. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen, en overige aan het gebruik van de website en van internet gekoppelde diensten te verlenen in het kader van marktonderzoek en afstemming van de website op de behoeftes.

De ten behoeve van de bereikmeting geplaatste cookie _ga blijft gedurende 24 maanden opgeslagen, tenzij deze cookie door u wordt gewist, en de overige cookies _gat en _gid worden na 1 dag verwijderd door de browser. In geen geval wordt uw IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).
U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser overeenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet meer volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Meer informatie over de bescherming van gegevens in verband met het gebruik van Google Analytics is te vinden op de website van Google Analytics.

Op deze website wordt tevens gebruikgemaakt van Google Tag Manager. Dit betreft een cookievrij domein dat geen persoonsgegevens registreert. Google Tag Manager activeert andere tags (o.a. cookies) die eventueel gegevens verzamelen, waarop wij u hierbij wijzen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

De bovengenoemde verwerking kan ertoe leiden dat gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. Vanwege het anonieme karakter van de gegevensverwerking heeft elke verdere verwerking op servers van de serviceprovider Google in de VS geen invloed op de rechten en vrijheden van onze gebruikers

 

2.5 Typekit fonts

 

Als onderdeel van ons legitieme belang bij een gebruiksvriendelijke beleving van ons online aanbod, nemen we voor het vrije ontwerp van de website inhoud op die op andere servers wordt gehost, waarbij ook rekening wordt gehouden met efficiëntie en kostenbesparende overwegingen.

We gebruiken externe lettertypen (Adobe Typekit Web Fonts) van Adobe Systems Software Ireland Ltd. voor een uniforme weergave op alle apparaten en voor verbeterde laadtijden . die ons toegang geeft tot een lettertypebibliotheek. Om de lettertypen die we gebruiken op te nemen, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat nodig is voor onze website. Dit informeert Adobe dat onze website is geopend vanaf uw IP-adres. Meer informatie over Adobe Typekit is te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Adobe, die u hier kunt openen: www.adobe.com/privacy/typekit.html De bovengenoemde verwerking kan ertoe leiden dat gegevens worden verzonden naar de servers van de aanbieders van webanalysetechnologieën in opdracht van ons.

De servers van deze dienst bevinden zich in de VS. De gegevens worden doorgegeven op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Dit garandeert u als gebruiker een adequaat niveau van gegevensbescherming, met name juridisch bindende en afdwingbare rechten

 

2.6 Contact per e-mail

 

Erfal houdt zich bezig met de productie en verkoop van de online omschreven “producten” aan geregistreerde dealers. In dit verband verwerken wij in het kader van de nakoming van contractuele verplichtingen evt. persoonsgerelateerde gegevens in de vereiste omvang. Zie de aanvullende verklaring inzake gegevensbescherming op erfal-shop.de.

Bij aan ons gerichte aanvragen per e-mail verwerken wij uw naam, contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres en postadres) alsmede alle overige gegevens die zijn vereist voor het nemen van maatregelen voor het sluiten van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b) AVG). Daartoe behoren ook de gegevens die u doorgeeft
als u een vraag stelt of feedback geeft.

 

 

2.7 Verwerking van gegevens van sollicitanten

 

Indien u ons sollicitatiebescheiden toestuurt, bijvoorbeeld per e-mail, verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de sollicitatieprocedure overeenkomstig § 26 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) juncto artikel 6 lid 1 onder b) AVG. Deze informatie betreft met name uw persoonlijke gegevens, onder andere:

 

 • contactgegevens: bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, privéadres;
 • sollicitatiegegevens: bijv. curriculum vitae, diploma's, begeleidend schrijven, eerdere werkzaamheden en functies in andere organisaties, opleiding, beroepskwalificaties, contactinformatie over referenties, functievoorkeuren, bereidheid om te verhuizen, salarisvoorstellen, interesses en wensen;
 • gevoelige informatie: bijv. geslacht, afkomst, geloof, burgerlijke staat, leeftijd, evt. gezondheidsgegevens en handicaps of beperkingen;
 • veroordelingen en sancties: bijv. strafrechtelijke veroordelingen, sancties van toezichthoudende instanties of beroepsverenigingen;
 • alle overige informatie die u aan ons doorgeeft (in de correspondentie met ons).
  Daarnaast kunnen persoonsgegevens voortvloeien uit de documentatie van een sollicitatiegesprek of door ons opgestelde beoordelingsdocumenten.

Eventueel ontvangen wij ook persoonsgegevens van u van derden, bijvoorbeeld:

 

 • van ingeschakelde recruteringsbureaus;
 • uit publiek toegankelijke bronnen zoals zakelijke social media-netwerken (Xing of LinkedIn).

Daarnaast kunnen persoonsgegevens voortvloeien uit de documentatie van een sollicitatiegesprek of door ons opgestelde beoordelingsdocumenten.

Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie heeft toegezonden uitsluitend om uw geschiktheid voor de desbetreffende baan (of evt. andere openstaande functies in ons bedrijf) te controleren, en de sollicitatieprocedure uit te voeren. Binnen erfal krijgen alleen de afdelingen toegang tot deze gegevens die deze gegevens nodig hebben voor de afhandeling van uw sollicitatie.

Als wij een arbeidsovereenkomst met u sluiten, kunnen uw persoonsgegevens met inachtneming van de wettelijke voorschriften ook worden verwerkt voor de uitvoering van het dienstverband. In dit geval zullen wij u apart in kennis stellen van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het dienstverband.


Overige sollicitatiedocumenten worden uiterlijk vijf maanden na bekendmaking van de afwijzingsbeslissing gewist, tenzij overige gerechtvaardigde belangen wissing in de weg staan. Als overig gerechtvaardigd belang in deze zin geldt bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG).

 

Voor zover noodzakelijk, en voor zover uw rechten niet zwaarder wegen dan onze belangen, verwerken wij uw gegevens in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons en derden (artikel 6 lid 1 onder f) AVG):

 

 • ter verbetering van onze recruteringsprocessen en -activiteiten;
 • om ons bedrijf effectief te besturen en te runnen;
 • om een rechtsvordering in te stellen en verweer te voeren in rechtsgedingen;
 • ter garantie van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf, gegevensbeveiliging en controle op de gegevensbescherming;
 • voor videobewaking ten behoeve van bescherming van het huisrecht, voorkoming van een strafbaar feit of verzameling van bewijs in geval van verdenking van een strafbaar feit;
 • in het kader van maatregelen ter beveiliging van gebouwen (bijv. verzamelen van gegevens in het bezoekersboek voor toegangscontrole).

Voor zover u ons hiervoor toestemming verleent c.q. dit in uw sollicitatie kenbaar maakt (bijv. door een ander bedrijf van de bedrijvengroep van erfal te noemen), sturen wij uw bescheiden ook door naar de afdelingen personeelszaken van andere erfal-bedrijven.    

 

2.8 Ontvangers

 

Naast de in de afzonderlijke verwerkingsovereenkomsten genoemde ontvangers geven wij uw gegevens uitsluitend door als dit in wettelijke bepalingen wordt toegestaan of voorgeschreven, u hiervoor toestemming heeft verleend, en/of door ons ingeschakelde verwerkers garanderen dat de voorschriften van de AVG door hen worden nageleefd.

Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn:

 • openbare instanties en instellingen (bijv. Openbaar Ministerie, politie) voor de afhandeling van aanvragen van autoriteiten, voor zover dit in het belang van de klant is, of een wettelijke medewerkingsverplichting geldt;
 • verwerkers aan wie wij in het kader van onze zakelijke relatie met u persoonsgegevens doorgeven: bijv. voor ondersteuning/onderhoud van IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, call center-services, compliance en audit, controlling, vernietiging van gegevens, inkoop/aanschaf, marketing, ontwikkeling van software, risicocontrolling, telefonie, hosting of websitemanagement.

 

2.9 Communicatie via Threema

 

Wij bieden onze klanten aan om contact met ons op te nemen via de Threema messenger service. Het eerste contact wordt bij Threema altijd vanuit de klant gelegd om van een dienst gebruik te maken.

Let op: op deze dienst zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Threema van toepassing. Als u Threema installeert en gebruikt op uw digitale apparaten, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Threema. We bewaren de communicatie zo lang als nodig is om uw verzoek te verwerken en zoals voorgeschreven door wettelijke bewaarvereisten.

 

2.10 Levering van website-inhoud voor insluitingen door derden

 

Soms stellen we eigen website-inhoud beschikbaar aan geselecteerde zakenpartners voor insluiting (“embedding”) op hun website.

In dit verband worden bezoekers van de website van de zakenpartner doorgestuurd naar onlinebronnen van erfal. De IP-adressen en eindapparaatgegevens van bezoekers van de website-inhoud worden verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens dient uitsluitend om gebruikers een probleemloze surfervaring te bieden en met het oog op IT-beveiliging.

 

3. Uw gegevensbeschermingsrechten
 

 

3.1 Overzicht


 

Naast het recht om uw aan ons verleende toestemmingen in te trekken, bezit u onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden tevens de volgende rechten:

 

 • recht op inzage in uw door ons bewaarde persoonsgegevens
overeenkomstig artikel 15 AVG, met name in de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen en de bron van uw gegevens, voor zover zij niet rechtstreeks bij u zijn verzameld;
 • recht op rectificatie van onjuiste of vervollediging van juiste gegevens overeenkomstig artikel 16 AVG;
 • recht op wissing van de door ons bewaarde gegevens overeenkomstig artikel 17 AVG, voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen tot c.q. rechten op verdere opslag gelden;
 • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissing, de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, u deze echter nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, of u overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om door u beschikbaar gestelde en door ons bewaarde gegevens van u in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, of overdracht daarvan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te eisen;
 • recht op het maken van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich daartoe wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats of uw bedrijf, of van de zetel van ons bedrijf. 

 

3.2 Recht van bezwaar

 

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 21 lid 1 AVG kan vanwege met de specifieke situatie van de betrokkene verband houdende redenen bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van gegevens.

Bovenstaand recht van bezwaar geldt voor alle in deze informatie over gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden die op grond van artikel 6 lid 1 onder f) AVG worden verwerkt. Anders dan bij het op de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden gerichte specifieke recht van bezwaar zijn wij volgens de AVG alleen verplicht om tegemoet te komen aan een dergelijk algemeen bezwaar, als u ons hiervoor redenen van hoger belang noemt. Daarnaast kunt u zich wenden tot de voor erfal bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

4. Links naar andere websites

 

Onze websites kunnen links naar andere aanbieders buiten erfal bevatten, waarop de verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is. Als u onze website verlaat, raden wij u aan de gegevensbeschermingsrichtlijn van iedere website die persoonsgegevens verzamelt zorgvuldig te lezen.